حضرت آيت الله العظمی سيد روح الله خمينی (ره)

نشانی : www.imam-khomeini.com

حضرت آيت الله العظمی سید علی خامنه ای

نشانی : www.wilayah.ir

حضرت آيت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی

نشانی : www.lankarani.net

حضرت آيت الله العظمی شيخ محمد تقی بهجت فومنی

نشانی : www.aviny.com/Ahkam/ResalehBahjat

حضرت آيت الله العظمی ميرزا جواد تبريزی

نشانی : www.tabrizi.org

حضرت آيت الله العظمی ناصر مکارم شيرازی

نشانی : www.makaremshirazi.org

حضرت آيت الله العظمی سيد  علی سيستانی

نشانی : www.sistani.org

حضرت آيت الله العظمی  شيخ حسين نوری همدانی

نشانی : www.noorihamedani.com

حضرت آيت الله العظمی شيخ لطف الله صافی گلپايگانی

نشانی : www.saafi.net

حضرت آيت الله العظمی سيد محمد سعيد حکيم

نشانی : www.alhakeem.com

حضرت آيت الله العظمی عبد الکريم موسوی اردبيلی

نشانی : www.ardebili.com

حضرت آيت الله العظمی سيد محمد شاهرودی

نشانی : www.shahroudi.org

حضرت آيت الله العظمی ميرزا جواد غروی علياری

نشانی : www.gharavi-aliari.com


+ نوشته شده در  ساعت   توسط رجالی  |