احکام نگاه و حجاب

 

 

سوال

اگر پاي بدون جوراب زنها را نامحرم ببيند حکمش چيست؟ اگر حنا به دستمان زده باشيم و نامحرم ببيند چگونه است؟

جواب

چنانچه از مچ پا به بالا باشد حرام است.

اشكالي ندارد.

سوال

آيا ديدن عكسهاي مبتذل براي ما گناهي دارد يا نه و آيا كبيره است يا صغيره و من در اين باره توبه كرده ام و مي خواهم كمي به من دلداري دهيد

جواب

ديدن عكس هاي مبتذل جائز نيست. حال كه موفق به توبه شده ايد سعي كنيد كه با اعمال نيك آينده گذشته را جبران كنيد تا ان شاء الله خداوند شما را مشمول عفو خود قرار مي دهد.

سوال

نگاه كردن به عكس سكسي يا فيلم سكسي خارجي ( غير مسلمان )‌چه حكمي دارد؟

جواب

جائز نيست.

سوال

مي خواستم بدانم كسي كه به خواستگاري دختري مي رود در مجلس خواستگاري از نظر شرعي تا چه اندازه مي تواند به دختر نگاه كند.

جواب

به مقداري كه بتواند از محاسن و معايب او مطلع شود.

سوال

منظور از نگاه دوم چيست ايا نگاه دوم حرام است مواضعي را كه مومن ميتواند مومنه اي را ببيندذكر كنيد ميفرمايد :قل للمومنات يغضضن من ابصارهن...مراد از اين ايه چيست حكم نگاه در خريد وفروش چيست ايا نگاه دوم بدون ريبه اشكال دارد مثلا در روابط قوم و خويشي نگاه به نامحرم حكمش چيست

جواب

منظور از نگاه دوّم نگاه عمدي و شهوت آلود است و اگر بدون آن، فقط به صورت و دست ها تا مچ نگاه كند، اشكالي ندارد.

سوال

در جواب سوال قبلي اينجانب که پر سيده بودم حکم زينت زنان چيست فرموديد ارايش خفيف مشکلي نداردُِِ.خواستم ببينم خفيف يعني جه و منظور از ارايش خفيف چيست.

جواب

منظور اين است آرايش هاي تند و زننده كه در چشم مي آيد و مردم آن را آرايش تند مي نامند نباشد.

سوال

آيا مسئله ي پوشاندن موي سر در بين زنان امري موقتي است يا دائمي؟منظورم اين است كه ممكن است با تغيير شرايط اجتماعي در نوع حجاب زنان تغيير ايجاد شود؟

جواب

وجوب حجاب بر زنان تغيير ناپذير است مگر در جائي كه واقعاً گرفتار ضرورتي شوند.

سوال

1- در خواستگاري نگاه کردن مرد به زني که قرار است همسر آينده ي او باشد مي تواند تفاوتي با زمان هاي ديگر و در مکانهاي ديگر داشته باشد؟

2- اگر که مرد و زني که از ازدواج يکديگر مطمئن هستند و همچنين ديگران هم از اين موضوع کاملا اطلاع دارند ولي آن زن و مرد هنوز عقد (دائم يا موقت) نکرده باشند آيا اشکالي نداره که مرد و زن يکديگر را مانند همسر يکديگر به هم نگاه کنند. البته بدون لمس ويا نزديکي فقط براي نگاه کردن؟

جواب

1- هرگاه به قصد آگاه شدن از محاسن و عيوب آن زن براي ازدواج، نگاه كند، مانعي ندارد.

2- به مقداري كه براي ازدواج لازم است مي توانند نگاه كنند.

سوال

وظيفه زنان مسلمان فرانسه در شرائط جديد حجاب چيست؟

جواب

بايد مقاومت كنند و از طرق صحيح اقدام نمايند، ان شاء الله مؤثر واقع خواهد شد.

سوال

ايا ميتوان به عورت محارم(زنان) نگاه كرد

جواب

نگاه به عورت ديگري به غير از همسر حرام مي باشد.

سوال

نگاه کردن به تصاوير مبتذل بدون اينکه ترتب مفسده و ارتکاب گناهي باشد چه حکمي دارد ؟

جواب

با توجه به اينكه نگاه به آنها سرانجام خواه ناخواه منتهي به گناه مي شود، جائز نيست.

سوال

 هنگام صحبت نگاه كردن به موي بانواني كه حجاب كامل را  عادتا   رعايت نمي كنند و نهي از منكر آنهاتاثيري ندارد بدون قصد لذت چه حكمي دارد؟

جواب

 در فرض سئوال مانعي ندارد.

سوال

8- گاهي در  استفاده از اينترنت  مواجه با تصاوير مستهجن ميشويم که در برخي از سايت ها وجود دارد .ورود به اينگونه سايت ها از روي کنجکاوي در صورتي که احتمال وجود چنين تصاويري مي دهيم  چه حکمي دارد؟ وظيفه ما و مسوول سايت  اينترنت در مقابل افرادي که بعضا وارد چنين سايت هايي ميشوند چيست؟

جواب

8- شما بايد به اين تصاوير نگاه نكنيد و چنانچه بتوانيد از طرق صحيح از ورود افراد به چنين سايت هايي جلوگيري كنيد.

سوال

 

راههاي تروج حجاب در جامعه چيست

جواب

در تفسير نمونه در شرح آيات سورهء نور بقدر كافي صحبت كرده ايم.

سوال

3- پوشيدن لباش روشن و يا ضخامت معمولي براي زن در صورتي زير لباس بشکل ضعيف مشخص گردد چه حکمي دارد.

جواب

3- در صورتي كه بد نما نباشد جايز است.

سوال

 سلام عليکم.با توجه باينکه در اينترنت تصاوير زيادي از زنان ميباشد حکم نگاه کردن به چهره کلي زنان چه حکمي دارد. متشکرم.

جواب

نگاه كردن به زنان برهنه و يا حتي غير برهنه كه موجب مفسده اي مي شود جايز نيست.

سوال

 با سلام.در برخي از مسائل لفظ \"احتياط\" آمده منظور از احتياط چيست.يعني مکروه يا حرام ويا ... ميباشد.با تشکر.

جواب

احتياط در مسائلي كه قبل يا بعد از آن فتوايي ذكر شده باشد احتياط مستحب است و اگر قبل يا بعد از آن فتوايي نباشد احتياط واجب است.

سوال

2 - در مورد عكسهاي مستهجني كه در برخي سايت ها وجود دارد ، حكم آن چيست و چنانچه همسر زن او را مجبور به ديدن اين عكسها كند ، حكم چيست؟

جواب

2- جائز نيست مگر اينكه واقعاً زن مجبور شود.

سوال

بنده بعد از اين كه از يك كشور اسلامي به اروپا آمدم ديگر حجاب نمي پوشم. و آن به دليل اين هست كه محيطي كه من در آن زندگي مي كنم نسبت به حجاب پوشان بعيض نشان مي دهند و عكس و العملي شبيه به اهانت نشان مي دهند. و ديگر اينكه اگر شوهر  از حجاب پوشيدن زن خويش راضي نباشد ، آيا زن بايد كه حجاب خود را فرو گزارد؟  جزاها و عواقب نپوشيدن حجاب چيست؟

جواب

زن مسلمان در هر حال بايد حجاب خود را حفظ كند و به يقين سبب اهانت نمي شود و شوهر نيز نبايد به اين امر (كشف حجاب) راضي باشد.

سوال

با احترام ارايش دختران قبل از ازدواج چه حكمي دارد؟

جواب

بهتر اين است كه از اين كار خودداري كنند.

سوال

ايا حجاب در حد لباس پوشيدن معمولي براي زن كافي است يا بايد سر را بپوشاند؟

جواب

بر زنان و دختران لازم است در برابر نامحرم تمام بدن خود به جز گردي صورت و دستها تا مچ را بپوشانند و اين مقدار به هر لباس پوشيده شود كافي است مشروط بر اين كه زينتي و تنگ و چسبان نباشد هر چند چادر حجاب برتر است.

سوال

معمولا پس از عقد زن و شوهر، شوهر فيلم و عكسهاي مربوط به دوران پيش از عقد همسر خود را تماشا ميكند. با توجه به اينكه اين تصاوير مربوط به ايامي است كه اين زن بر اين مرد محرم نبوده است، حكم نگاه كردن به آنها چيست؟ در صورت امكان محبت فرماييد  اشاره‎‎اي نيز به مستند فتوا داشته باشيد.

جواب

نگاه كردن به آن عكسها حرام نيست ولي با توجه به اين كه يادآور صحنه هاي دوران نامحرمي است آثار خوبي ندارد.

سوال

پوشيدن لباس مختصّ زنان توسّط مردان و يا بالعكس در منزل چه حكمى دارد؟

جواب

اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

سوال

پوشيدن لباسى كه مخصوص زن نمى باشد و صرفاً براى پوشيدن در شبيه خوانى درست شده است (اين لباس از قطعه اى پارچه سياه كه تا اندازه اى شبيه چادر دوخته شده مى باشد تشكيل شده است) و مردانى كه در نقش زن انجام وظيفه مى نمايند از آن استفاده مى كنند، چه صورت دارد؟

جواب

اشكالى ندارد.

سوال

پوشيدن لباسهاى مبتذل و يا لباسهاى تنگ و مهيّج و يا مدلهائى كه موجب ترويج فرهنگ غرب است، چه براى زن و چه براى مرد، چگونه است؟

جواب

اين گونه لباسها اشكال دارد و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعايت موازين عفّت اسلامى را، كه مايه سعادت دنيا و آخرت آنهاست، بنمايند.

سوال

اگر مدرسه اى ابلاغ كند كه دختران در مدرسه دخترانه براى ورزش بايد لباس مخصوص ورزش بپوشند، چه بايد كرد؟ 

جواب

پوشيدن لباس ورزشى براى دختران، در صورتى كه در محيط مخصوص خودشان باشند، مانعى ندارد.

سوال

آيا پوشيدن جورابهاى نازك، در صورتى كه پا در آن پيدا باشد براى زنان جايز است؟ 

جواب

اگر پا در آن پيدا باشد جايز نيست; ولى معلوم بودن حجم پاها ضررى ندارد.

سوال

آيا پوشيدن مانتو براى زنان، در صورتى كه حفظ حجاب اسلامى نشود و برجستگى هاى اندام مشخّص باشد، اشكال دارد؟

جواب

در صورتى كه لباس چسبان باشد حرام است; ولى اگر لباس گشاد باشد اشكال ندارد.

سوال

گفته مى شود كه استفاده از چادر مشكى براى خواهران مناسب نيست و مكروه مى باشد، و خواهران بايد از پوشاك روشن و رنگهاى متنوّع استفاده نمايند و دليلى ندارد كه توصيه شود خانمها كفش و مانتوى تيره بپوشند، حال سؤال اين است كه در حال حاضر و با توجّه به شرايط فعلى جامعه ما، تكليف پوشش خواهران چيست و آيا سخنان فوق و امثال آن، با توجّه به آثار و تبعات آن براى جامعه، شرعاً صحيح است؟

جواب

انتخاب چادر مشكى براى زنان، و عباى مشكى براى مردان، مكروه نيست.و استفاده از رنگهاى ساده ديگر مادام كه منشأ مفاسدى نشود نيز جايز است; البتّه رنگهاى سنگين بهتر است.

سوال

لطفا حكم دايي وعموي همسر از جهت محرميت را بفرماييد

جواب

دائي و عموي همسر محرم نيستند.

سوال

1: آيا حجاب در زمان پيغمبر (ص) اجباري بوده؟ مثل حکومت جمهوري اسلامي

2: آيا در جنگها کسي به دست شخص پيغمبر کشته شده است؟

جواب

1- حجاب از واجبات است و انجام همه واجبات حداقل در ظاهر الزامي است.

2- دليل قطعي بر اين امر نداريم.

سوال

لطفا با استدلال علمي ، منطقي ، عقلي وفقهي ونيز بااستفاده آزآيات قرآن بفرمائيد علت وجوب حجاب زن در نماز چيست؟

جواب

زن در حال نماز بايد مناسب ترين لباس را در برابر پروردگار بپوشد و مناسب ترين لباس براي او حجاب كامل است براي مردان نيز پوشيدن لباس كامل در حال نماز توصيه شده است.

سوال

نگاه به بدن محارم تا چه حد امكان دارد

جواب

نگاه به بدن محارم به آن مقداري كه در ميان محارم معمول است مانعي ندارد و در بيشتر از آن نگاه نكنيد.

و معمولا سر و گردن و كمي از سينه و كمي از دستها و پاها را در برابر محارم نمي پوشانند.

سوال

2- حکم پوشيدن لباسهايي که آستين کوتاهي دارند که تا آرنج يا کمي پايينتر مي آيد براي مردان چيست؟

جواب

2- اشكالي ندارد ولي پيراهن با آستين سنگين تر است.

سوال

آيا اگر در وسائط نقليه عمومي زني بغل دست انسان بنشيند وبر اثر تنگي جابا بدن اجنبيه تماس بگيرد آيا لازم است برخاسته يا از تاكسي خارج شويم؟

جواب

مي توانيد كيف يا ساك خود را به عنوان حائل بين خودتان بگذاريد و لازم نيست از ماشين پياده شويد.

سوال

من 7 ماه هست که ازدواج کردم و همسرم در يک خانواده اي بزرگ شده که زياد حجاب بيشتر منظورم روسري گذاشتن هست برايشان مسئله اي نيست و تمام دختر خاله ها ، دختر دايي ها و ..... جلوي نامحرمان مخصوصا جمع فاميل روسري نميگزارند و اين مسئله داره تو زندگي من تاثير ميذاره و نمي تونم همش به زور به همسرم بگم که بايد روسوري بزاري در ضمن در هر رابطه اي که شما فکر کنيد براش از گناهان ميگم از آخرت ميگم و گه گاهي هم همسرم نماز ميخونه ولي حالا ميگيد چيگار کنم به زور متوسل بشم يا ......... لطفا يک پاسخ که بردم بخوره بهم بديد چون از يک سايت ديگه پرسيدم گفتن: حرام است و بايد حجاب رعايت شود اينو خودم هم ميدونم بگيد چيکار بکنم .

جواب

با زبان خوش توأم با ادب و احترام ايشان را راهنمايي كنيد و فلسفه حجاب كه براي حفظ شخصيت زنان (نه محدود كردن آنها) وضع شده را برايشان تبيين نماييد تا با ميل و اختيار خود حجاب را مراعات كند.

در اين زمينه كتابهاي مختلفي نوشته شده از جمله كتاب كوچكي به نام "خواهرم حجاب سعادت است" كه مطالعه آن به شما در اين راه كمك زيادي خواهد كرد ضمناً اگر بتوانيد روابطتتان را با اقوامي كه مسائل اسلامي اهميت نمي دهند كمتر و با بستگاني كه مقيد به احكام اسلامي هستند بيشتر كنيد مؤثر خواهد بود و اين راه را ادامه دهيد و مأيوس نشويد

سوال

 آيا اجباري کردن حجاب از خصوصيات يک حکومت اسلامي است؟

جواب

حكومت اسلامي موظف است از گناهان علني جلوگيري كند.

سوال

سلام باارزوي سلامت. اينجانب ميخواستم بدانم ايا ديدن موي خانمي كه قصد ازدواج با او را دارم و با اين ازدواج موا فقت كرده است حرام ميباشد؟

جواب

اين كار قبل از عقد جايز نيست مگر اين كه واقعاً بخواهد آشنايي بيشتري به صفات و خصوصيات همسر آينده داشته باشد آن هم فقط به مقدار ضرورت جايز است.

سوال

 سلام عليكم. من شنيدم كه نگاه كردن به دستان اقاياني كه بلوز استين كوتاه مي پوشند حرام است حتي اگر سهوا و بدون غرض باشد ايا اين درست است؟

جواب

احتياط آن است كه نگاه عمدي نكنيد ولي نگاه بدون اختيار اشكالي ندارد.

سوال

نظر جنابعالي در باره ي فلسفه ي حجاب ونيزچرازن بايد حجاب داشته باشد وهمچنين درباره ي تاريخچه ي آن چيست؟

جواب

پيرامون فلسفه حجاب در تفسير نمونه ، جلد 14 ، صفحه 442 به بعد ذيل آيه 31 سوره نور به طور مشروح بحث كرده ايم.

سوال

ديدن پا يا شكم برهنه ي زناني كه مقيد به بوشش آن نيستند چه حكمي دارد؟

جواب

در صورتي كه به نهي از منكر ديگران توجهي نمي كنند و بدون قصد لذت نگاه شود و خوف وقوع در گناه نرود اشكال ندارد. البته اين مسئله در مورد شكم صدق نمي كند.

نگاه كردن به تصاوير مستهجن

سوال

نگاه كردن به تصاوير مستهجن در صورتى كه هيچ اثر سوئى روى فرد نداشته باشد چه حكمى دارد در صورت امكان به دليل آن نيز اشاره نماييد. البته از نظر فقهى مراد است نه از لحاظ اخلاقى؟

جواب

جايز نيست زيرا تصاوير مستهجن منشأ فساد است.

نگاه كردن به صورت زنان چادرنشينان

سوال

نگاه كردن به صورت زنان چادرنشينان كه معمولا قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ توضيح اينكه اشان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمىپذيرند

 

جواب

اگر قصد تلذذ و ريبه نباشد اشكالى ندارد

سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشترعقيق، ساعت، عينك طبى زيبا براى زنان

سوال

آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشترعقيق، ساعت، عينك طبى زيبا براى زنان زينت به حساب مي آيد كه بايد پوشانده شوند؟

جواب

ظاهرا جزء زينت ممنوع نيست.

پوشاندن وجه كفين در صورت داشتن زيور آلات

سوال

چنانچه زن با خود زينت اشته باشد مانند حلقه ازدواج يا انگشترى در دست يا چهره آراسته كرده باشد، آياواجب است وجه و كفين را بپوشاند؟

جواب

در مورد حلقه و انگشتر مشكل ندارد ولى در مورد آرايش مشكل است.

لذت بردن از نگاه به صورت يك انسان ديگر (مرد يا زن)

سوال

آيا _اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذت مىبرد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذت ببرد حرام است و مصداق قصد ريبه و لذت به حساب مى آيد.

جواب

غالبا اين گونه نگاهها جنبه لذت جنسى دارد لذا اشكال دارد.

سوال

1-ايا به زنان مسلماني كه خودشان حجابشان را رعايت نمي كنند ميتوان نگاه كرد و يا زن مسلماني كه عقيده به حجاب ندارد و حكم ان چيست؟

جواب

1- در صورتي كه به نهي از منكر ديگران توجهي نمي كنند با دو شرط مي توان به آنها نگاه كرد نخست اين كه به قصد لذت نباشد ديگر اين كه خوف وقوع در گناه نرود.

سوال

کلاه گيس براي زن جايز است؟

حال اگر دختري کلاه گيس بر سر بگذارد و حجاب خود را بردارد اشکال دارد؟

جواب

آري استفاده از كلاه گيس جايز است ولي اين كار در برابر نامحرم جايز نيست.

سوال

) فلسفه حجاب چيست ؟زيرا زنان تنها ادعايي كه مردان آزادند را همين حجاب ميدانند ومي گويند بدون حجاب نيز ميتوانيم خود رادر مقابل فساد حفظ كنيم وبه ماچه مردان دچار گناه ويا احيانا شهوات قرار ميگيرند .(اين پرسش جهت پاسخ به خواهرم ميباشد لطفا استدلالي وبا دلايل متقن همراه باشد.) با تشكر از حسن توجه شما

جواب

ما در تفسیر نمونه در جلد 14، صفحه 442 بطور مشروح پاسخ این سوال را نوشته ایم.

 

سوال

نگاه كردن به عكس و فيلم (اگرپخش مستقيم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعايت حجاب كامل) بدون قصد ريبه چه حكمي دارد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط رجالی  |