رساله امام خمینی ره                     رساله آیت الله خامنه ای

 

 

 

                                            

رساله آیت الله مکارم شیرازی           رساله آیت الله فاضل لنکرانی

 

 

 

                                             

  رساله آیت الله محمد تقی بهجت            رساله آیت الله سیستانی

 

 

 

                                         

رساله آیت الله صافی گلپایگانی                     رساله آیت الله اردبیلی

 

 

  

                                         

 رساله آیت الله نوری همدانی            رساله آیت الله وحید خراسانی

 

 

  

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط رجالی  |